user's avatar
From Feminism to Queer Theory | poster
Master's degree project finalized in June 2014 under the supervision of prof. Eugeniusz Skorwider at University of Arts in Poznań.
 
project title: From Feminism to Queer Theory
 
Dyplom magisterski zrealizowany w Czerwcu 2014 pod opieką prof. Eugeniusza Skorwidera, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
 
tytuł projektu: Od Feminizmu do Teorii Queer
From Feminism to Queer Theory | poster
26
689
0
Published:
user's avatar
Iga Kucharska

From Feminism to Queer Theory | poster

Master's degree project finalized in June 2014 under the supervision of prof. Eugeniusz Skorwider at University of Arts in Poznań. project title Read More
26
689
0
Published: