Santralİstanbul
Bilgi University Energy Museum
Istanbul - Turkey