Nissan Micra CC
Express Yourself contest
  Sztuka od pewnego czasu szuka nowych przestrzeni, opuszczając wnętrza galerii i muzeów, trafia między innymi na samochody. W mobilnym społeczeństwie nośnik będący codziennym narzędziem pracy, miejscem, w którym spędza się coraz więcej czasu, wydaje się być odpowiednim dla artystycznego wyrazu.

  „Projekt Express Yourself jest częścią długoterminowej kampanii marketingowej, w której położono nacisk na działania wizerunkowe .Głównym elementem serwisu www.expressyourself.pl jest aplikacja pozwalająca na samodzielne zaprojektowanie grafiki mającej ozdobić samochód. Narzędzie daje możliwość edycji koloru karoserii, ale również wprowadzania elementów graficznych i dodawania napisów.


 Art for some time looking for new space, leaving the interior galleries and museums, also goes on cars. In a mobile society, the media being a tool for everyday work, the place where you spend more time seems to be right for artistic expression.                                                            My 1 of 20 winners sticker graphic on a car