CREDITS
Directed by Zhee-Shee

Creative team: Artem Shcherbakov, Alexey Novikov
3d Modeling: Leonid Naku, Nail Gaynullov
3d Animation, Visualization: Artem Shcherbakov, Nail Gaynullov
Editing: Alexey Novikov, Otar Berov
Compositing: Artem Shcherbakov, Sergey Shuppo
Sound designer: Pavel Rogov
Color Grading: Alexey Bunakov
Production Coordinator: Nikolay Gavrilov
Camera operator: Ilya Kondratyev
Account Manager: Elmira Alyautdinova
 
CLIENT
Mail.ru
Anastasia Fedina, Mitya Osadchuk