• Add to Collection
  • About

    About

    ột mong ước nhỏ từ Red Cat Motion là mỗi người trên khắp miền đất nước Việt Nam đều có mùa lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Điều ước nhỏ đó đã … Read More
    ột mong ước nhỏ từ Red Cat Motion là mỗi người trên khắp miền đất nước Việt Nam đều có mùa lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Điều ước nhỏ đó đã được Red Cat Motion truyền tải qua một video nhỏ, nhẹ nhàng và tràn đầy tâm huyết từ những thành viên của Red Cat Motion. We, Red Cat Motion Vietnam wanted to say Happy Xmas to everyone who supported us in the past year. It has been such a great year with every project we joined. There were lots of smiles and happiness. The concept: Our funny Santa Claus visits every city in Vietnam and brings everyone happiness. Enjoy Agency: Red Cat Motion Read Less
    Published:

Một mong ước nhỏ từ Red Cat Motion là mỗi người trên khắp miền đất nước Việt Nam đều có mùa lễ giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Điều ước nhỏ đó đã được Red Cat Motion truyền tải qua một video nhỏ, nhẹ nhàng và tràn đầy tâm huyết từ những thành viên của Red Cat Motion.
 
We, Red Cat Motion Vietnam wanted to say Happy Xmas to everyone who supported us in the past year. It has been such a great year with every project we joined. There were lots of smiles and happiness. 
 
The concept: Our funny Santa Claus visits every city in Vietnam and brings everyone happiness. Enjoy
 
Agency: Red Cat Motion
Visual Artists: Bi Vo, Hang Tran, Toc Loe Ngoe, Nguyen Chi
Animators: Huy Nguyen, Minh Rau, Minh Pham, Tung Luong, Yup-Nguyen
Music by Audio Jungle