Roman Ražman's profile
Objektiv časopisna priloga / Objektiv newspaper
Tegobe v javnem zdravstvu zaradi pomanjkanja osebnih zdravnikov
---
The insufficient accessibility of basic public healthcare
Vloga predsednika v svetovni revoluciji
---
The role of the (slovene) president in the world's revolution
Navidezna covid svoboda
---
Virtual covid freedom
S solidarnostjo nad požare v Evropi
---
Fight the fire across Europe with solidarity
Okoljski kriminal
---
Environmental crime
Intervju s predsednikom ustavnega sodišča
---
Interview with the head of the slovenian constitutional court
Grožnja z možnostjo uporabe jedrskega orožja
---
A treath of possible use of nuclear weapon
Tviter prispevki v predvolilni golaž
---
Adding Twitter flavor into the pre-election goulash
Sankcije proti Rusiji
---
Sanctions against Russia
Rusko-ukrajinska kriza
---
Russia : Ukraine crisis
Izredni dopust
---
Comedy suspended
Policija želi prevaliti stroške varovanja protestov na protestnike
---
The police tries to charge their costs of demonstration anticipation to the people
Komuniciranje v epidemiji
---
Epidemic communication
Odnos do kolesa
---
Bike relationship
9/11 dvajset let kasneje
---
Twenty years after
Nepremičninski trg
---
Real estate market
Protesti proti vladni politiki
---
Demonstrations against government's politics
Epidemija in svoboda govora
---
Epidemy and the freedom of speech
Strategije cepljenja
---
Vaccination strategies
Za reportažo o gradnji druge cevi Predora Karavanke.
---
For an article about building the second pipe of Karavanke Tunnel which connetcs Slovenia and Austria.
Rešitev za članek ob 30 obletnici plebiscita.
---
30 years ago, the Slovenians as citizens of former Yugoslavia were united in need and demand of their own independant state. Today the independant state is a place for Slovenians to be devided. This solution is graphical intervention into the recognizable 35 years old advertisement for slovenian tourism, which still exists in national subconsciousness, and was a strong element of national identification back then.
Video
Hitrost slovenskih vlakov / nerealizirana
---
The speed of slovenian trains / unpublished
Ameriških volitve
---
For an article about US 2020 election.
100 let koroškega plebiscita
---
Hundered years ago, after an end of Austro Hungarian empire, Slovenians on borderline area between Austria and Yugoslavia voted to live in Austria based on pre election promises. Those promises were never kept. It is a bilingual signage using a lost in translation effect. Himmelsdorf is german word for Heavenliy village, while Pa smo vas is sying We got you. Vas is also slovene word for village.
Slovenska zunanja politika
---
On slovenian foreign affairs politics
Za članek, ki izraža dvom o uspešnosti finančne pomoči ob korona krizi.
---
For an article douting about the European Union financial input for corona crisis.
Večni manjko vizije v slovenski politiki
---
Permanent lack of vision in slovenian politics
Prvomajska
---
First of May, our day
Premišljevanje o upravljanju z odpadki
---
A thought about waste management
Intervju z Rebecco Bresnik, v katerem razpravlja o pravu v vesolju
---
An interview with Rebecca Bresnik where she disccuses principles of law in space
Jezik kot glavna ovira pri integracijo tujcev v slovensko družbo.
---
Language as the main obsticle for the integration.
Za članek o možnosti gospodarske recesije v bližnji prihodnosti. In potem je prišel Covid 19.
---
Article about posibilites for a new global economic recesion, and then came Covid 19.
Zakaj amaterski športniki uporabjajo prepovedane snovi?
---
Why amateur athletes use doping?
Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko
---
USA : China trade war
Trpljenje zdravnikov zaradi preveč pacientov.
---
Doctors and their suffering with too many patients.
Znanost in družbeni mediji
---
Science and social media
Za članek o silvestrovanju v SFRJ.
---
For an article about celebration of New year's eve in socialistic Yugoslavia.
Za članek o produktivnosti znanosti.
---
For an article about productivity of science.
Kakšen naj bo novi varuh človekovih pravic?
---
What kind of person should be next Guardian of human rights in Slovenia? // V stands for "varuh" which is guardian
Desna politika nagovarja tradicionalno leve volilce.
---
Right wing politics take over traditionaly left wing voters.
O jederskem orožju / osončje pogreša planet.
---
About nuclear weapons / a planet missing in our solar system.
Denar ne smrdi. Za članek o tujih neposrednih investicijah.
---
Money does't smell bad. For an article about foreign direct investions.
Pod površjem Evropske unije.
---
Currently under the surface of the European Union.
Begunci na Balkanu
---
Refugees in the Balkans
Na novo odkrita ljubezen med Korejama.
---
A new found love between Koreas.
Zastrupljeni sadež politične enotnosti
---
Poisoned fruit of political unity
Doping
Kriptovalute
---
For article about crypto currencies
Kandidata za predsednika Republike Slovenije ne naslavljata pomembnih političnih tem.
---
Presidental elections in Slovenia, both candidates seem distant from the public not addresing any of relevant topic.
Ljudi razumemo skozi stvari / intervju z Danielom Millerjem
---
Understanding people trough things / interview with Daniel Miller
Življenje nad 1000 metri nadmorske višine / poletna tema
---
For an article about people living above 1000m above the sea. It was rather light, summer flavoured article.
O financiranju javnega zdravja.
---
For an article about financing public healt care.
V pričakovanju arbitražne sodbe.
---
Expecting the results of arbitration for national border between Slovenia and Croatia.
Razhajanja med generacijama
---
The clash of generations
Preveč birokratizirano slovensko kmetijstvo
---
For an article about insane amount of bureaucracy in slovenian agriculture.
Zdravljica med današnjimi vrsticami
---
Sorry, you have to be Slovenia's native to get this one. It is a sarcastic intervention into a poem 
which with some parts is also a national anthem.
Dosje: Milko Novič
---
Article about a murder case. The trial offered questionable evidences, so one could not tell wether the defendant will be convicted.
Zavrnjena rešitev za Dosje: Milko Novič.
---
Alternative version of the subject above. The editor's opinion was that the motive is too much of a cliché, so it was rejected.
Dosje grške krize
---
Article about greek monetary crisis
O proizvodnji perutnine želimo ostati nevedni
---
We do not want to know the details about the production of chicken meat
Oprema slovenske vojske
---
How thin is the skin of Slovenian army?
Denacionalizacija
---
Denationalization in Slovenia brings most benefit to Roman Catolich Curch.
The illustration is sarcastic hommage to ex Yugoslav coat of arms.
Podobnosti pri dveh predsednikih vlade
---
Similarities between two slovenian prime ministers regarding European Uinon
Enake možnosti
---
Equal opportunities
Možnosti zaposlitve
---
Available jobs
Prehranske kulture
---
Nutrition habits
Zasebnost
---
Privacy
Protesti v Turčiji
---
Demonatrations in Turkey
Kakovost slovenskih bolnišnic
---
Quality of slovenian hospitals
Javno mnenje in sodni primeri
---
The law shold be indipendant
Stanovanjski problem
---
The problem of getting a roof
Težnje po omejevanju demokracije
---
Tendencies to limit direct democracy
Težnje po omejevanju neposredne demokracije
---
Tricks with direct democracy
Iniciacija
---
Text on book series "Sto romanov" that initiated the author to the reading
Ilustracija za humorno besedilo
---
Funny text about untalented but persistant driving licence candidate and her instructors
Ilustracija za besedilo o statističnem vidiku slovenskih lastnih imen
---
Text about slovenian names statistics. The car stickers with child's name apear to be very popular among Slovenians.
Objektiv časopisna priloga / Objektiv newspaper
19
273
4
Published:
Roman Ražman's profile
Roman Ražman

Objektiv časopisna priloga / Objektiv newspaper

Cover illustration for slovenian weekly newspaper Objektiv (part of saturday edition of Dnevnik newspaper), where main article appears on the cow Read More

19
273
4
Published: