Cookoovaya® | House Wine
Cookoovaya® | House Wine
Η επιλογή του ονόματος βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ταύτιση της κουκουβάγιας με τη γνώση και τη σοφία, με στόχο να προβάλλει τη βαθιά γνώση των chef και τη γαστριμαργική τους «σοφία». Σε δεύτερο επίπεδο, το όνομα συνδέει την κουκουβάγια -χαρακτηριστικό της οποίας είναι η εξίσου καλή όραση την ημέρα και τη νύχτα, με τη έξοδο για φαγητό στο εστιατόριο, η οποία μπορεί να γίνει τόσο το μεσημέρι όσο και το βράδυ.

Η Cookoovaya® είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας πέντε ελλήνων μαγείρων, τους οποίους ενώνει ένας κοινός πολιτισμός για το φαγητό. Ο Περικλής Κοσκινάς, ο Κλεομένης Ζουρνατζής, ο Νίκος Καραθάνος, ο Σπύρος και ο Βαγγέλης Λιάκος, πιστεύουν στην κουζίνα της υπαίθρου και του άστεως, που είχε ξεχαστεί για καιρό. Την μαγειρεύουν ξανά, με πρώτες ύλες μικρών παραγωγών και με απλές τεχνικές ώστε να αναδείξουν αυτούσια τη γεύση και την καταγωγή της. Το φαγητό στην Cookoοvaya® είναι φωτεινό, καθαρό, ακολουθεί την εποχικότητα και σέβεται τη φύση.

Πηγή έμπνευσης για το σύμβολο του λογοτύπου αποτέλεσαν τα μάτια της κουκουβάγιας, τα οποία παραπέμπουν ταυτόχρονα στην κάτοψη των εστιών επαγγελματικής κουζίνας. Για το λογότυπο επιλέχθηκε τυπογραφία χωρίς πατούρες, με καθαρές, λιτές γραμμές και κεφαλαία γράμματα ισοπαχή με το σύμβολο του λογοτύπου, ώστε να απορρέουν κύρος και επαγγελματισμό.
 
Tο οινοποιείο της οικογένειας Γκιρλέµη βρίσκεται στη θέση Προσήλια, στο χωριό Πολυδέντρι, του οροπεδίου Δοµοκού. Στον αµπελώνα, έκτασης 350 στρεµµάτων, καλλιεργούνται µε µεράκι και σεβασµό στο περιβάλλον 12 ελληνικές και ξένες ποικιλίες.
 
Σχεδιάστηκαν 4 ετικέτες (Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροζέ Syrah & Ερυθρός Merlot). Πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν τα γράμματα των λέξεων της κάθε ποικιλίας, με στόχο να υπάρχει οπτική διαφοροποίηση της κάθε ετικέτας και ταυτόχρονα μια ενιαία ταυτότητα σε αυτές, αλλά και τις ετικέτες που θα ακολουθήσουν.
 
Περιστρέφοντας τη φιάλη διαπιστώνουμε ότι το πλάτος της ετικέτας είναι τόσο, όση και η µέγιστη δυνατότητα περιστροφής του κεφαλιού µιας κουκουβάγιας: 270 μοίρες.

------------------------------------------------------------------------------------

The name was chosen based primarily on the identification of the owl with knowledge and wisdom, aiming to show the deep knowledge of its chefs and their gastronomic "wisdom". On a second level, the name connects the owl –whose vision is excellent both during the day and the night- with eating out in a restaurant, something that can be done noon or evening.

Cookoovaya® Wise Cuisine is the result of a partnership among five Greek cooks, bound by a common food culture. Pericles Koskinas, Kleomenis Zournatzis, Nickos Karathanos, Spyros and Vaggelis Liakos strongly believe in a rural and urban cuisine, long forgotten. They cook it anew, using agriculture goods from small-scale producers, simple techniques so as to highlight its authentic taste and origins. The food at Cookoovaya® Wise Cuisine is vibrant and clean, it follows and respects nature's cycle.

The symbol of the logo was inspired by the eyes of an owl, designed in a way resembling the cooking hotplates of a professional kitchen. For the logo, the chosen typography has clean, simple lines and capital letters that equal the thickness of the logo symbol, in order to express the restaurant’s validity and professionalism.
 
The winery of the Gkirlemi family is located in Prosilia, at the village of Polydendri, in Domokos. In the 350 acre vineyard, 12 Greek and foreign varieties are cultivated with love and respect for the environment.
 
Four labels were designed (Assyrtiko, Malagouzia, Rosé Syrah & Red Merlot). The inspiration came from the letters of the words of every variety, in order to visually differentiate each label as well as to create a unified identity for these and the labels that will follow.
                                                                                                          
By rotating the bottle we discover that the width of the label equals the maximum rotation ability of an owl’s head: 270 degrees.

Περιστρέφοντας τη φιάλη θα διαπιστώσετε ότι το πλάτος της ετικέτας είναι τόσο, όση και η μέγιστη δυνατότητα περιστροφής του κεφαλιού μιας κουκουβάγιας: 270 μοίρες.
By rotating the bottle you will discover that the width of the label equals the maximum rotation ability of an owl’s head: 270 degrees.
CLIENT

NAMING
Della Zagkouroglou

TEXT EDITOR
Sissy Caravia

FONT

LABEL PRINT

RIBBON PAPER

RIBBON PRINT
Kontorousis Bros.

PHOTOGRAPHY
Math Studio
​​​​​​​
Cookoovaya® | House Wine
810
9,905
65
Published:

Cookoovaya® | House Wine

The name was chosen based primarily on the identification of the owl with knowledge and wisdom, aiming to show the deep knowledge of its chefs an Read More
810
9,905
65
Published: