Illustration for Wonderzine
Cinema4D/ Photoshop
Illustration& Post-production: Anja Shchemeleva-Konovalenko
Photographer: Aleksander Karnyukhin
Style: Olesya Iva
Assistant: Aleksandra Sobolnikova
Producer: Luba Kozorezova
Facebook
Instagram
Tumblr: shchemeleva.tumblr.com
shchemeleva.konovalenko@gmail.com
Cuffs for Wonderzine
288
2,303
17
Published:

Cuffs for Wonderzine

Illustrations for Wonderzine
288
2,303
17
Published:

Creative Fields