• Add to Collection
  • About

    About

    Indopolis is een initiatief voor mensen van Indische afkomst waarbij de zorgverzekering gekoppeld wordt aan het verbinden van de Indische cultuur… Read More
    Indopolis is een initiatief voor mensen van Indische afkomst waarbij de zorgverzekering gekoppeld wordt aan het verbinden van de Indische cultuur met zorg. Read Less
    Published:
Het idee voor Indopolis
De Indische cultuur kenmerkt zich door een sterke onderlinge verbondenheid. Het basisconcept voor het logo draait daarom ook om het woord "verbondenheid": verbondenheid van cultuur, mensen en dienstverlening.
Stukje onderzoek op papier middels een mindmap-achtige diagram.
Twee olifanten tegenover elkaar. Weliswaar verbonden, maar het draagt de het concept en kernwaarden niet op de juiste manier uit.
De olifant heeft sterke familiebanden. Dat past erg goed binnen a) het thema "verbondenheid" en b) bij Indonesië waar olifant voorkomen.
Schets om het idee "verbondenheid" uit te beelden door één lijn te gebruiken.
Uitwerking van schetsen in het uiteindelijke logo.
Advertentie voor Moesson, een Indo-magazine waar het idee van Indopolis voor het eerst onder de aandacht komt bij de doelgroep.