Roselle Vietnam Brand & Packaging Design
Ý tưởng thiết kế:
- Lấy ý tưởng từ quả Hibicus và màu nước làm điểm nhất cho cả bài
- Quả Hibicus có màu đỏ rất đẹp, đó cũng chính là màu của sản phẩm
Nếu sử dụng màu đỏ có thể gây thị giác mạnh, ấn tượng vớ người tiêu dùng, nhưng nếu dùng màu đỏ nguyên bản sẽ gây cảm giác khô, không phù hợp với sản phẩm. 
- Sử dụng màu nuoc lên bao bì là một cách sử dụng ko mới, nhưng ở Việt Nam nó còn khá mới mẻ và có thể gây ấn tượng với người mua
- Những sản phẩm của Roselle vietnam luôn có độ sánh mịn, và độ loang mỗi khi sử dụng sản phẩm như trà nhúng, trà khô....
 
Website
Roselle Vietnam Brand & Packaging Design
1,103
22,852
64
Published:

Roselle Vietnam Brand & Packaging Design

Roselle Vietnam - Branding & packaging
1,103
22,852
64
Published:

Creative Fields