Dianping Film Seat selection promotion Html5 / FURY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page details
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typography
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Art Director : 
@Wang2mu
Animation : @Wang2mu

Designer : @He Fan
Typography : @Wang2mu@He Fan
Music : 阿汪(B.W studio)
Client : DianpingDianping Film promotion Html5 / FURY
1,286
12,659
57
Published:

Dianping Film promotion Html5 / FURY

Art Director / Animation Director : @Wang2mu Animation : @Wang2mu Illustration Assistant : @He Fan Designer : @He Fan Typography : @Wang2mu / @He Read More
1,286
12,659
57
Published:

Creative Fields