V   I   R   G   O
Graphite & Digital
Zodiac Series Part I.