Hans Kranenborg's profile

55 Woningen 's Heerenberg en Zeddam

Met dit plan is een voorstel gedaan voor de vervanging van de zogenaamde 'Oostenrijkse woningen' op 3 verschillende locaties in 's Heerenberg en Zeddam. Elk van deze 3 locaties heeft eigen karakteristieken en daardoor ook een eigen architectonische uitwerking gekregen. Op één locatie zijn 18 woningen energieneutraal met een EPC van 0,0. De opzet van deze woningen is bepaald door de oriëntatie op de zon. Met 75% glas aan de zuidzijde wordt optimaal van de zon geprofiteerd. Aan de noordzijde is slechts 20% van de gevel glas om warmteverliezen zoveel mogelijk te beperken. Door grote dakoverstekken wordt de zomerzon geweerd maar kan de winterzon wel naar binnen schijnen. Het hemelwater wordt door het hoogteverschil in het plan zichtbaar afgevoerd naar een wadi in het parkje.
 
Opdrachtgever:    Klomps bouwbedrijf
Architect:               bd architectuur
Ontwerp:                Egbert van Dijk, Annet Claasen, Hans Kranenborg
55 Woningen 's Heerenberg en Zeddam
Published:

55 Woningen 's Heerenberg en Zeddam

Plan voor 55 woningen op 3 locaties waarvan 18 woningen energieneutraal met EPC 0,0.

Published:

Creative Fields