PM: Rostyslav Kaminskyy 
Game Design: Pavlo Pivtoranis, Dmytro Galko
Concept Art: Mihai Tymoshenko, Vitaliy Sheptytskyy, Anna Zablotska 
Textures: Vitaliy Sheptytskyy, Anna Zablotska, Andriy Ivanusa
Animation&Modeling: Vitaliy Sheptytskyy, Dmytro Doskotch
Technical Design: Dmytro Doskotch
UI&Design: Andriy Ivanusa, Andriy Vyshkovskyy
Texts: Oleksandra Kaminska, Oleksandr Mamzurenko 
Programming: Serhiy Grynets, Vitaliy Zasadnyy, Yuriy Lavryk, Volodymyr Stashchenko, Volodymyr Hnativ
Marketing: Tina Luchyn