سومین نمایشگاه گروه طراحان گرافیک موتیف در زمینه "تایپوگرافی شعر" بود
 پوستر این نمایشگاه سعی دارد به عناصر اصلی تایپوگرافی یعنی حروف اشاره کند . جایی که طراح این عناصر را به کار می گیرد تا تایپ و تصویر را به هم بیامیزد
این پوستر در جشنواره هنرهای تجسمی فجر سال 1390 شرکت داشت
ایماژ | image
10
257
0
Published:

ایماژ | image

ابماژ عنوان نمابشگاه گروهی پوستر متعلق به گروه طراحان گرافیک موتیف است.
10
257
0
Published: