Sigara!

Bu videonun yapımında yaklaşık 10.000 adet sigara tüketilmiştir. Biz ettik, siz etmeyin!
About 10.000 cigarettes were consumed in the making of this video. We have done it, you shouldn't!