Identyfikacja wizualna simpleECOliving
STYLING: stylizacja sesji zdjęciowej Sabina Królikowska INSIDE design & Małgorzata Studzińska
GRAPHIC DESIGN: projekt identyfikacji wizualnej Małgorzata Studzińska & Ariel Ratajczak
PHOTOGRAPHER: Ariel Ratajczak
Jesienna, owocowo-warzywna stylizacja zdjęć nawiązuje do kolorów firmowych simpleECOliving oraz jej filozofii. Misją firmy jest propagowanie prozdrowotnego stylu życia, głównie poprzez zwiększenie świadomości żywieniowej. simpleECOliving prowadzi warsztaty oraz wykłady na temat alternatywnych sposobów odżywiania. Przestrzeń warsztatowa została zharmonizowana wizualnie z identyfikacją firmową simpleECOliving.


Visual identification simpleECOliving
STYLING: photo session styling Sabina Królikowska INSIDE design & Małgorzata Studzińska
GRAPHIC DESIGN: design of visual identification Małgorzata Studzińska & Ariel Ratajczak 
PHOTOGRAPHER: Ariel Ratajczak
Autumn, fruit and vegetable photo styling refers to the color images of simpleECOliving company as well as to its philosophy. The company's mission is to promote healthy lifestyle, mainly by increasing the awareness of nutrition. simpleECOliving conducts workshops and lectures on alternative nutrition diets. The workshop space has been harmonized visually with the identification of simpleECOliving company.


CI simpleECOliving
72
1676
1
Published: