• Add to Collection
  • About

    About

    butterfly effect (kelebek etkisi)
    Published:
butterfly effect
KELEBEK ETKİSİ
 
                  Yeryüzündeki en mucizevi dönüşümlerden biri olan kelebek aynı zamanda, Edward N. Lorenz'in Kaos Teorisi ile ilintili olan kelebek etkisi teorisinin başkahramanıdır.
                  Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır.
                  "Bir kelebeğin kanat çırpmaları bile belli bir süre sonra atmosferin durumunu tümüyle değiştirebilir" sözünü temel alan teoride; evrendeki düzensizliğin de aslında belirli bir düzeninin olduğu ve zıtlıkların tamamlayıcı gücü vurgulanır.
                   Teorinin mantığı ve grafiksel çiziminden yola çıkarak oluşturduğum desen ve tasarımlarda; zıtlıkların tamamlayıcı gücüne vurguda bulundum.
 
 
BUTTERFLY EFFECT

                   Earth is one of the most miraculous transformation butterfly at the same time, Edward N. Lorenz AnIdIr protagonists of the butterfly effect theory, which is related to Chaos Theory.
                   Butterfly effect of small changes in the initial data is the name of a system can be large and cause unpredictable results.
                   "Even after a while flapping of a butterfly can completely change the state of the atmosphere," said the foundation field theory; The irregularities in the universe was indeed a certain order and complementary power of contrast is emphasized.
                    Theory of logic and my patterns and designs in the form starting from the graphical drawing; I have been to emphasize the complementary power of opposites.