• Add to Collection
  • About

    About

    "Mini Branding" for a photographer ;)
    Published:
Mountain Raw, és el sobrenom del fotògraf naturalista i paisatgístic Marc Cirac Corbi.

Dins d'aquest petit encàrrec, s'ha dissenyat el més elemental i necessari per a cobrir
les necessitats primàries de comunicació i publicitat que el fotògraf requeria
(logotip, targeta i samarreta). Així doncs s'ha dissenyat una identitat senzilla, coherent,
directe i econòmica respecte a la seva aplicació.
Thanks!
Gràcies!