• Add to Collection
  • About

    About

    En skoluppgift i förpackningsdesign som även var ett bidrag till en förpackningstävling för PIDA. Uppgiften gick ut på att ta fram en innovativ o… Read More
    En skoluppgift i förpackningsdesign som även var ett bidrag till en förpackningstävling för PIDA. Uppgiften gick ut på att ta fram en innovativ och modern champagneförpackning och att grunda denna förpackningslösning/design på ett speciellt och minnesvärt tillfälle. Min tanke till denna uppgift grundar sig i att vi bör fira vintern, gärna en semestertripp till fjällvärlden med familj eller vänner. Ett passande tillfälle att skåla in semestern med ett kallt glas champagne, en flaska Massif. Namnet på produkten betyder "Bergsmassiv" på franska och detta ska även förpackningens utformning återspegla; förpackningen ska direkt föra tankarna till vinter och fjällen. For other questions, do not hesitate to contact us! - A school assignment in packaging design that was also a contribution to a packaging contest for PIDA. The task was to develop an innovative and modern champagne packaging, basing this packaging solution / design on a special and memorable occasion. My thought for this task is based on that we should celebrate the winter, preferably a leisure break to the mountains with family or friends. This is a suitable occasion to toast the holidays with a cold glass of champagne, a bottle of Massif. The name, Massif means "mountain range" in French, and this should also reflect the design of the packaging; the package will directly bring to mind winter and mountains. For other questions, do not hesitate to contact me! Read Less
    Published: