• Add to Collection
  • About

    About

    Denne netværkshåndbog er blevet til i samarbejde med FOA Aalborg og Impact Learning ApS. Håndbogen er et resultat af 3 års projektarbejde. Et arb… Read More
    Denne netværkshåndbog er blevet til i samarbejde med FOA Aalborg og Impact Learning ApS. Håndbogen er et resultat af 3 års projektarbejde. Et arbejde hvis formål har været at styrke organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på FOA Aalborgs arbejdspladser. Håndbogens anbefalinger til god netværkspraksis er baseret på direkte erfaringer med at opbygge netværk. Et netværk er et praksisfællesskab – et fællesskab af AMR -praktikere. Netop derfor kan netværket blive en motor for erfaringsudveksling, læring og indflydelse. Måske den mest effektive vi har. Men det kræver at det enkelte netværk udvikler sig – gradvist. Read Less
    Published: