• Add to Collection
  • About

    About

    The project realized at the Faculty of Architecture BTU Cottbus in Germany. The main task was to create a dance school, located on a plot in Berl… Read More
    The project realized at the Faculty of Architecture BTU Cottbus in Germany. The main task was to create a dance school, located on a plot in Berlin near Oberbaumbrücke, consisting of a audience, training and administrative area. Read Less
    Published:
Dance School Berlin

The project realized at the Faculty of Architecture BTU Cottbus in Germany. The main task was to create a dance school, located on a plot in Berlin near Oberbaumbrücke, consisting of a audience, training and administrative area.

Szkoła Tańca w Berlinie

Projekt zrealizowany na Wydziale Architektury BTU Cottbus w Niemczech. Głównym zadaniem było stworzenie szkoły tańca, zlokalizowanej na działce w Berlinie niedaleko charakterystycznego punktu jakim jest Oberbaumbrücke, składającej się z sali widowiskowej, strefy treningowej i administracyjnej.
Determinant of the resulting form of structure was a reference to the existing urban layer. The proportions of  the building depends on the size of a neighboring buildings.


In order to encourage people to spend time near the object there is central courtyard open to the space of Schleisische street and Oberbaumbruecke which offer outdoor dance performances.

W celu zareklamowania odbywających się w budynku przedstawień tanecznych, centralny dziedziniec stworzony dla tanecznych spektakli, został otwarty na przestrzeń ulicy Schleisische oraz Oberbaumbruecke.
The building was divided into four zones. The first of them located on the south side houses the training rooms. The administration and small auditorium located on the north side. In order to ensure enough seats in the auditorium, large scene has been placed underground.

The slope of the audience was shown in a solid of the building. bending of the building, as in dance, adds more dynamism.

Nachylenie sali widowiskowej zostało ukazane w bryle budynku. Tak jak w tańcu, bryła budynku uzyskała bardziej dynamiczny charakter.
As any movement in dance is smooth and smoothly passes into another, and the whole of movement make a spectacle, so all exterior walls in dance school smoothly pass into each other making a common outer skin of the building. Additionally, in order to protect the interior from excessive sunlight, and also to emphasize streamlined shapes of the building the structure was equipped with a second skin consisting of ribbon panels.

Tak jak każdy ruch w tańcu płynnie przechodzi w kolejny, a całokształt ruchów tworzy spektakl, tak wszystkie zewnętrze ściany szkoły tańca płynnie się przenikają tworząc jednolitą bryłę budynku. Dodatkowo budynek został wyposażony w horyzontalne panele chroniące wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem, a także podkreślające obły kształt budynku.
Communication in the building was devided into two groups.  The first of these is a group of people who visit the building in order to see the performances. For these people the focal point of entrance area is located under the courtyard. Here is a cloakroom, information desk and ticket office. There are three staircases leading to a small auditorium, the lower part of a large auditorium and the upper part of a large auditorium.

Komunikacja w budynku została podzielona na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa osób które będą odwiedzać budynek w celu obejrzenia tanecznych przedstawień. Dla tych ludzi komunikacyjne serce budynku znajduje się pod dziedzińcem, mieszcząc w sobie szatnie, punkt informacyjny oraz miejsce sprzedaży biletów. Trzy klatki schodowe umożliwiają dostęp do małej sali widowiskowej, dolnej oraz górnej części dużej sali widowiskowej.
The second group of people are those who leave the stage performances, participate in dance trainings and belong to the administration of the building. Communication for these people has been completely separated from the visitor's communication. Access to all rooms is obtained by two technical staircases. Separation of communication in this manner allows free use of the building for a large number of people simultaneously.

Druga grupa ludzi wystawia przedstawienia na scenie, uczestniczy w treningach albo należy do administracji budynku. Komunikacja dla tych ludzi została całkowicie odseparowana od komunikacji ludzi odwiedzających budynek. Dostęp do wszystkich pomieszczeń odbywa się za pomocą dwóch klatek schodowych. Oddzielenie komunikacji w ten sposób, umożliwia swobodne korzystanie z budynku dla większej ilości ludzi, zachowując maksymalny komfort użytkowania.