• Add to Collection
  • About

    About

    wall socket
    Published:
Wall Socket
ổ cắm tường
Tôi rất thích cấu trúc tổ ong nên lần này tôi cũng áp dụng nó trên ý tưởng này, ổ cắm tường hiện nay còn khá nhiều hạn chế, Kiểu dáng đơn điệu đi vào lối mòn, chưa phùhợp với nhiều dạng nội thất, chưa tối ưu để có thể sửa dụng trongnhiều môi trường mục đích khác

Do hiện nay tại VN chưa có quy chuẩn cho đầu cắm, nhiều sản phẩm nhập khẩu nước ngoài nên tôi chọn giải pháp all in one với đầu vào, không phải dùng đầu chuyển bất tiện, tuy vậy không cố định khi sản xuất.

Ổ cắm tường này còn có khả năng tháo ra, bạn thử nghĩ trong một tình huống bạn muốn dùng ngồi PC chẳng hạn, nếu như bình thường bạn bị phụ thuộc vào chiều dài của dây dẫn thì này bạn có thể có vị trí ngồi thích hợp thoải mái hơn
Mầu sắc đa dạng vừa mang tính trang trí, phong thuỷ, có thể báo điện..., điện dùng công xuất càng nhiều thì càng sáng nhằm giúp người dùng có thể biết được công suất điện khi dùng