ZALO PAY | Music video (full)

Motion GraphicsStory + character design: LINKCREDIT

Client: ZaloPay
Creative: ZaloPay x Memo

PRODUCTION:
Memo Creative và những người bạn.
Producer: Phuong Thao Tran
Account: Nguyễn Hồng Nhiên 
Director: FatHuynh
Storyboard: Lộc, Vy Vũ.
Concept: Thái Anh, Trịnh Anh, Nhi Vịt, Quốc Kỳ.
Color script: Trịnh Anh, Thái Anh, Yến Normal, Gia Lộc.
Layout: Trịnh Anh, Thái Anh, Lộc, Quốc Kỳ, Vy Vũ, Yến Normal, Nguyên Nguyên. Aelust team (Tâm Đức, Khánh Linh, Minh Thư, Ngọc Trâm (Ty Heo)).
Animator: Quốc Kỳ, Dương Hoàng (Tree Studio).
Clean-up Artist: Minh Khôi, Nhi Vịt, Tree studio (Lan Anh, Yen Phan).
Animation cut-out: Manxmotion, Minh Khôi, Chinh Chinh, Quốc Dương. Mighty Stone (Tùng Trần, Hải Nguyễn, Thơm Đào, Nhi Nguyễn, Hải Nguyễn, Nguyên Nguyễn, Bảo Phạm). Aven Team
(Hắc Ngọc Tâm, Lê Anh Việt, Nguyễn Việt Hà, Huỳnh Nguyễn Anh Thư, Phan Thanh Tuyền).
3D motion: Minh Tú
Compositing: Nguyễn Lê Minh, FatHuynh.
Sound design: Khôi NguyênT H A N K  Y O U !
Find me on  
contact@memocreative.studioZALO PAY | Music video (full)
Published: