PFP, disseny's profile

Els nous realistes

Behance.net
Els nous realistes.
Arquitectura catalana i balear
d'ença la crisi del 2008
Gràfica de l'exposició
Los nuevos realistas.
Arquitectura catalana y balear
desde la crisis del 2008
Gráfica de la exposición
The new realists.
Catalan and Balearic Architecture
from the 2008 crisis
Exhibition Graphics

Design Hub Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona

Graphic Design: pfp, disseny
Architect: Victoria Garriga
Curated: Joan Roig, Carme Ribas
Photography: Antonio Navarro Wijkmark

Follow us on Instagram: pfp_dissenyEls nous realistes
Published: