joshua zaragoza's profile

Komyut - Artful Chaos Season 1

EP 1: Komyut
Uwian na! Komyut na ulit! Tara sakay tayo sa sasakyan ng mga superhero, ang jeep ni manong. Yung tipong parang nasa race track sa bilis si manong driver na halos lumipad na ang lahat sa loob ng kanyang sports jeep. Ang masasabi ko lang, wala paring mas hihigit pang saya sa uwiang kasama ang kaibigan. Siguradong may tawanan at may kwentong mamarka sayo habang buhay.

Translation: It's time to go home! Let's take public transportation again! Come on, let's ride in Manong's superhero vehicle, his jeepney. It's like being on a race track with how fast Manong drives, almost making everything inside his sports jeep fly. All I can say is, there's still nothing more joyful than going home with friends. Surely, there will be laughter and unforgettable stories that will stick with you for a lifetime.
Dive into the details:
Thank you for viewing my artwork. 
Follow me on Facebook!
Komyut - Artful Chaos Season 1
Published:

Owner

Komyut - Artful Chaos Season 1

Published: