• Add to Collection
  • About

    About

    Visual identification of the Ethnographic Museum in Toruń. Bachelor's degree at the Academy of Fine Arts in Gdańsk under the supervision of prof.… Read More
    Visual identification of the Ethnographic Museum in Toruń. Bachelor's degree at the Academy of Fine Arts in Gdańsk under the supervision of prof. Janusz Górski and Dr. Anita Wasik, defended in 2012. This museum presents the work of multicultural folk art created throughout history and in many parts of the world, is engaged in the educational and publishing activities. When designing a sign for the museum, I got inspired by the folk handicraft - rugs, and other decorative fabrics. I wanted the visual identification of the Ethnographic Museum in Toruń to show its folk character and to encourage potential visitors to come to the museum. Colorful forms and modern typography promise a memorable experience while visiting exhibitions. The sign is designed in several versions, and all the characters are composed of the same triangular module. Wherever typographic elements are unnecessary graphic symbol by its structure can be used alone. Parts of sign also create reports that are used in commercial work prints and advertising media. Colour refers directly to the folk fabric. As examples of realisations I presented prints on a mug, bag, t-shirt and promotion of museum in the form of outdoor advertising. Read Less
    Published:
Iidentyfikacja wizualna dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Dyplom licencjacki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod opieką prof. Janusza Górskiego oraz dr Anity Wasik, obroniony w 2012 r.
Muzeum to prezentuje wielokulturową twórczość ludową, sztukę stworzoną na przestrzeni dziejów i w wielu zakątkach świata, zajmuje się także działalnością oświatową i wydawniczą. Projektując znak dla muzeum, inspirowałam się rękodziełem ludowym - kilimami oraz innymi tkaninami dekoracyjnymi. Chciałam, żeby identyfikacja wizualna Muzeum Etnograficznego w Toruniu pokazała jej folklorystyczny charakter oraz zachęciła potencjalnych gości do odwiedzenia muzeum. Kolorowe formy oraz nowoczesna typografia obiecują niezapomniane przeżycia podczas zwiedzania wystaw. 
Znak jest zaprojektowany w kilku wersjach i zbudowany z tego samego, trójkątnego modułu. Wszędzie tam, gdzie elementy typograficzne są zbędne, znak graficzny poprzez swoją strukturę może być stosowany samodzielnie. Części znaku tworzą także raporty, które są wykorzystane w drukach akcydensowych oraz na nośnikach reklamowych. Kolorystyka nawiązuje bezpośrednio do tkanin ludowych. Jako przykładowe realizacje przedstawiłam nadruk na kubku, torbie, koszulce i promocję muzeum w formie reklamy zewnętrznej.