SOVIJUS
Vizualiosios komunikacijos projektas grupei "Sovijus"
Šiame darbe pateiktas grupės "Sovijus" dinaminio identiteto vartojamųjų kodų rinkinys ir kodų vartojimo pagrindiniai principai.