Lép Xép

LÉP XÉP PROJECT

Visual Direction: Vân Vân, Hoài Nhi
Illustration & Motion: Vân Vân
Graphic Design: Kha Trần
Content Creator: Hoài Nhi, Ve Ve
Model: Ve Ve
Location: Sài Gòn, Việt Nam
Year: 2023
Lép Xép
Published: