• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Reportatge de l'exposició: MOTOR DE MODERNITAT. GRUP R. ARQUITECTURA, ART I DISSENY, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA de Barcelona.… Read More
    Reportatge de l'exposició: MOTOR DE MODERNITAT. GRUP R. ARQUITECTURA, ART I DISSENY, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA de Barcelona. Exposure Feature: MOTOR Modernity GRUP R. ARCHITECTURE, ART I DISSENY at the Museum of Contemporary Art in Barcelona, MACBA. Barcelona Reportaje de la exposición : MOTOR DE MODERNITAT GRUP R. ARQUITECTURA, ART I DISSENY, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona MACBA. Barcelona Read Less
    Published:
L’exposició Motor de modernitat. Grup R. Arquitectura, art i disseny analitza la repercussió i la sacsejada que va significar la presència del Grup R a Barcelona, com a catalitzador de la recuperació d’una modernitat perduda després de la Guerra Civil en l’arquitectura i la cultura estètica catalanes. Aquest grup va saber imposar-se a l’oficialitat amb altres recursos i es va acostar a les tendències arquitectòniques europees, teixint el seu radi d’influència amb astúcia. Però quan ho va aconseguir, la unitat d’acció que significava el CIAM (Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna) dirigit per Le Corbusier havia perdut el seu lideratge a favor dels joves arquitectes del Team X, que van centrar l’atenció del Grup R. L’individualisme s’havia imposat a Europa, i com a conseqüència, l’any 1961 el grup es va dissoldre.
The exhibition Motor of Modernity. Grup R. Architecture, Art and Design analyses the impact and shock generated in Barcelona by the presence of Grup R, when they became a catalyst in both Catalan architecture and aesthetic culture for the recovery of a lost modernity in the years after the Civil War. The group countered the official styles with other resources, and astutely assimilated European architectural trends. But when they reached it, the consensus represented by the CIAM (International Congress of Modern Architecture), directed by Le Corbusier, was already out of favour for the young architects of Team X, whom Grup R saw as models. Individualism became the norm in Europe and as a consequence the group disbanded in 1961.
La exposición Motor de modernidad. Grup R. Arquitectura, arte y diseño analiza la repercusión y la sacudida que significó la presencia del Grup R en Barcelona, como catalizador de la recuperación de una modernidad perdida después de la Guerra Civil en la arquitectura y la cultura estética catalanas. Dicho grupo supo imponerse a la oficialidad con otros recursos, para acercarse a las tendencias arquitectónicas europeas, tejiendo su radio de influencia con astucia. Pero cuando las alcanzó, la unidad de acción que significaba el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) dirigido por Le Corbusier había perdido su liderazgo a favor de los jóvenes arquitectos del Team X, al que se acercó el Grup R. El individualismo se había impuesto en Europa y, como consecuencia, en 1961 el grupo se disolvió.