Diana Karpowicz's profile

OFCA Circus Festival 2023

Oprawa graficzna Festiwalu Cyrkowego OFCA 2023
Visual identity of Circus Festival OFCA 2023


klient/client: www.festiwalofca.pl 
zdjęcia/photos : Anna Kopeć

Szkice plakatu i efekt końcowy
poster sketches and final result


Dziękuję za uwagę!
Thank You very much for watching!

OFCA Circus Festival 2023
Published:

Owner

OFCA Circus Festival 2023

Published: