Đây là những hình ảnh minh họa tôi đã vẽ cho bộ lịch 365 tờ, chủ đề ca dao dân ca Việt Nam. Với chủ đề là những bài ca dao dân ca, yêu cầu cần vẽ là hình ảnh đồng quê Việt Nam, những trò chơi và phong tục cũ, trang phục thời cũ ở làng quê Việt Nam. Sử dụng mực đen vẽ nét và màu nước để lên màu, tôi muốn mang lại một cái nhìn mới cho những hình cảnh hoài niệm cũ của làng quê Việt Nam.

--------------


This calendar project was about the Vietnamese folk verses. With that theme, the client required me to illustrate with vietnamese countryside, folk games, old customs and vietnamese countryside costumes. These were outlined by black ink and colored by water color. I wanted to bring a new look for the old memories about the vietnamese countryside.
 
Viet Nam
42
1.7k
1
Published:

Viet Nam

This calendar project was about the Vietnamese folk verses. With that theme, the client required me to illustrate with vietnamese countryside, fo Read More

42
1.7k
1
Published: