Pompi Studio's profile

EDICIONS TANYADA — Ara, Joan FusterEDICIONS TANYADA — Ara, Joan Fuster
Amb motiu del centenari del naixement de Joan Fuster, Edicions Tanyada presenta la seva primera proposta editorial amb un recull d'escrits i reflexions de diversos autors entorn de la figura del carismàtic escriptor valencià. El disseny de la nova "Col·lecció Trencavel", basat una voluntat de divulgar una visió única i diferent, busca la seva pròpia personalitat gràcies als textos verticals de les cobertes exteriors i a una tipografia condensada que marca la personalitat de tota la proposta editorial de La Tanyada. 

On the occasion of the centenary of the birth of Joan Fuster, Edicions Tanyada presents its first editorial proposal with a collection of writings and reflections of various authors around the figure of the charismatic Valencian writer. The design of the new "Trencavel Collection", based on a desire to divulge a unique and different vision, seeks its own personality thanks to the vertical texts of the outer covers and a condensed typography that sets the personality of the entire editorial proposal of La Tanyada.


EDICIONS TANYADA — Ara, Joan Fuster
Published:

Owner

EDICIONS TANYADA — Ara, Joan Fuster

Published: