• Add to Collection
  • About

    About

    Icon restoration
    Published:
Spalinszky Mihály Krisztus-Főpap ikonjának restaurálása
2013-2014
1890-ig a máriapócsi ikonosztáz Apostolsorának központi képe volt.
Fototechnikai vizsgálatok
Természettudományos vizsgálatok
(keresztmetszet-csiszolatok, szemcsepreparátumok és mikrokémiai tesztek)
A restaurálás menete
Restaurálás után