• Add to Collection
  • About

    About

    This is the story about searching for inner peace.
    Published:
ENG
What are "Thoughts"?  This is the story about searching for inner peace. Initially, porcelain petals were created without any specific or intended purpose, almost unconsciously formed by my fingers from the remnants of clay from other works. As weeks passed by modeling of the petals became ever more subtle, it required more and more attention and cautions to form them. During this monotonous, almost meditative work, the petals became more arranged and "calmed", at the same time organized my thoughts.  It seemed as if they have materialized themselves by forming white, delicate discs.  
This project started in 2012 and I intend to continue it as long as it is possible, at least until 2042. I estimate that until today, in the course of hundreds of hours of work, I have created over 35 thousand porcelain petals. Gallery visitors, where the work is presented, may in some sense physically touch my mind, rotate them in their fingers and play with them, bringing out the specific sound.

PL
Czym są "Myśli"?  To zapis historii poszukiwania ciszy wewnętrznej. Początkowo porcelanowe płatki  powstawały bez konkretnego, zamierzonego celu, niemal bezwiednie formowane przez moje palce z resztek gliny pozostałej po innych pracach. W kolejnych tygodniach lepienia stawały się one coraz subtelniejsze, coraz więcej uwagi i ostrożności wymagało ich formowanie. W trakcie tej monotonnej, niemal medytacyjnej pracy uspokajały się i układały również moje myśli, jakby materializując się w formie białych, delikatnych krążków.
Projekt rozpoczęłam w roku 2012 i zamierzam kontynuować go tak długo, jak to będzie możliwe, co najmniej do roku 20142. Szacuję, że do chwili obecnej, w trakcie setek godzin pracy, powstało ponad 35 tys. porcelanowych płatków. Widzowie galerii, gdzie prezentowana jest praca, mogą w pewnym sensie fizycznie dotknąć moich myśli, obracać je w palcach i bawić się nimi, wydobywając specyficzny dźwięk.