Bachelor's Degree
Miasta prz(y/e)szłości?
 
Dyplom licencjacki na wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor: dr Adam Kamiński

Ekspozycja to interpretacja graficzna wniosków wynikających z analizy przestrzeni jaką generują gdańskie osiedla z wielkiej płyty. Przymorze, Żabiankę i Zapę utrawlam w fotograficznych kadrach oraz kolażach, zbudowanych na bazie materiałów archiwalnych. W taki sposób poszukiwałam tożsamości przestrzeni jaką generują gdańskie blokowiska. Inspiracją była dla mnie również książka W stronę architektury 
Le Corbusiera (ojaca idei maszyn do mieszkania), z której zaczerpnęłam trzy pojęcia: bryła, powierzchnia
i plan, które pomogły mi w analizie otaczającej przestrzeni.
 
 
Bachelor's Degree, Academy of Fine Arts in Gdansk
promoter: dr. Adam Kamiński
 
The exhibition is a trial to find a visual identity of a spece that is generated by big blocks of flats. I have choosen three housing estates of Gdansk: Zaspa, Zabianka and Przymorze and basing on Le Corbusier, Toward an Architecture I was looking for realtions and something interesting in such space.
thanks for watching!
Bachelor's Degree
79
980
2
Published:

Bachelor's Degree

Ekspozycja jest próbą graficznego zapisania tożsamości wizualnej przestrzeni: Żabianki, Zaspy i Przymorza. Projekt zakładał przełożenie na język Read More
79
980
2
Published: