WAY channel
Đây là Đồ Án Tốt nghiệp của tôi ở trường Đại Học. Tôi chọn đề tài Thiết kế Hệ thống đồ hoạ cho một event ra mắt một kênh truyền hình giải trí dành cho giới trẻ - WAY channel. Đây là kênh truyền hình tôi giả định ra để phục vụ cho đồ án này của mình.  
/
This is my graduation project at the University. I choose the topic "Graphical system design" for an event launching an assumed entertainment channel for young people - WAY channel.
 
- LOGO CONCEPT -
- logo WAY channel -
Kênh truyền hình giải trí tổng hợp WAY channel bao gồm 3 chuyên mục chính : FEEL - Chuyên mục Âm nhạc, LOOK - chuyên mục thời trang và PLAY - chuyên mục giải trí. Concept xuyên suốt cho buổi event này là CROSS-CULTURE - một sự kết hợp các yếu tố Văn hoá truyền thống Việt Nam và các loại hình giải trí hiện đại được giới trẻ yêu thích. Nhằm tạo một sự hội nhập và giao lưu giữa Giới trẻ - Văn Hoá truyền thống - Giải Trí - Nghệ Thuật. Phong cách tôi lựa chọn để thể hiện concept này là Paper illustration - Minh hoạ Giấy, giúp tôi thể hiện một cách triệt để những ý tưởng và khá phù hợp với đề tài. 
/
WAY channel includes 3 main columns: FEEL - Music Column, LOOK - Fashion Column and PLAY - Entertainment Column. The main concept of this event is CROSS-CULTURE, a combination of Vietnamese traditional culture factors and favorite modern forms of entertainment for young people. The event is aim of creating an integrating and socializing environment among Young People, Traditional Culture, Entertainment and Art. The style I choose to express this concept is Paper illustration, it helps me express the ideas radically and is quite suitable for my project.
- logo  | PLAY | FEEL | LOOK | - 
It is teasir TVC demo. Cross-Culture concept seems to go well with colorblocking paper craft. This is one piece from my final project at university. 
| model | - Tai pham, Usagi NguyenNguyen, Khoa Nguyen
| cameraman | Viet Nguyen
| motiongraphic | Meou Chi
- concept  - 
POSTERS FOR EVENT
| Ao dai Marathon
| Cantonese opera Vietnam and HipHop dance
Traditional Vietnamese musical instruments mix Rock
FLYER AND STOP-MOTION TEASER FOR LAUNCHING EVENT
| invitation |
| Brochure |
| My showroom |
 | VIP ticket - waterbottle -  badge - sticker - handfan ... for Event |
| T-shirt and Versatile Bag |
WAY channel
2203
35478
82
Published:

WAY channel

This is my graduation project at the University. I choose the topic "Graphical system design" for an event launching an assumed entertainment cha Read more
2203
35478
82
Published:

Creative Fields

Copyright Info

Attribution, Non-commercial

Read More