Kancelaria Adwokacka MPF Prawo i PodatkiKancelaria Adwokacka MPF Prawo i Podatki

EN
The visual identity for the MPF Law Firm blends tradition and modernity. Our main priority was to accurately reflect the values of the firm while maintaining aesthetics and functionality. Drawing inspiration from legal symbolism and the Greek mythological figure of Themis, embodying justice, we have combined traditional elements with a modern approach. The selected color palette aims to emphasize the prestige and status of the Law Firm.

PL
Identyfikacja wizualna dla Kancelarii Adwokackiej MPF Prawo i Podatki łączy w sobie nowoczesność i tradycję. Naszym priorytetem było odzwierciedlenie wszystkich wartości kancelarii z zachowaniem estetyki i funkcjonalności. Nawiązując do symboliki prawa oraz do greckiej postaci mitologicznej, Temidy, uosabiającej sprawiedliwość, połączyliśmy tradycyjne elementy ze współczesną formą. Dobrana paleta kolorów ma podkreślać prestiż i status Kancelarii Adwokackiej.


Bartłomiej Osiński, koordynator projektu
Mateusz Dzierża, projektant graficzny (logo, identyfikacja wizualna, prezentacja)
Yanislava Hrytsaienko, projektant graficzny (prezentacja)

Studio Brandingowe AdinoThank you for your attention!
Dziękujemy za uwagę!

Adino


Kancelaria Adwokacka MPF Prawo i Podatki
Published: