UrzońUrzoń

EN
The company specializing in precision injection of small plastic objects and assembly of components has entrusted us with creating a well-knit visual communication for their brand.
As a result of our work, we have developed a comprehensive brand identity guide, which includes logos, icons, color palette, typography, and a collection of visual materials.

Below, we showcase a selection of these elements.

PL
Firma specjalizująca się w precyzyjnym wtrysku małogabarytowych obiektów z tworzyw sztucznych oraz montażu podzespołów, zleciła nam stworzenie spójnej komunikacji wizualnej dla ich marki.
W wyniku naszych działań opracowaliśmy kompleksową księgę identyfikacji, która zawiera logotypy, piktogramy, paletę kolorów i typografię oraz zbiór materiałów wizualnych.

Poniżej przedstawiamy część z nich.


Bartłomiej Osiński, koordynator projektu
Mateusz Dzierża, projektant graficzny (logo, identyfikacja wizualna, prezentacja)

Studio Brandingowe Adino


Thank you for your attention!
Dziękujemy za uwagę!

Adino


Urzoń
Published: