Ruan Dang's profile

ELLE VIETNAM - The Wellness Issue

Makeup Arts
LLE Việt Nam tháng 6 - The Wellness Issue
Starring: Fashionista Quynh Anh Shyn
Photographer: ĐỀ VŨ
Producer: GIANG THẢO Giang Thảo
Stylist: NGUYỄN TẤN THÀNH Nguyễn Tấn Thành
Trang phục & phụ kiện: Tommy Hilfiger
Lighting: Tí
Props: AN QUỐC TRẦN
Makeup: RUAN DANG #ruandang
Hair style: GILL NGUYỄN Nguyễn Thu Giang
Retoucher: NGUYỄN HOÀNG HIỆP
Trợ lý sản xuất: VĂN NGUYÊN
Trợ lý stylist: TRIỆU VY NGÂN
Location: DEL LA SÓL - SUNLIFE FLAGSHIP
Bài: THÙY TRANG
Giám đốc sáng tạo: IO
ELLE VIETNAM - The Wellness Issue
Published:

ELLE VIETNAM - The Wellness Issue

Published: