• Add to Collection
  • About

    About

    Paper Scissors Stone (Papier Kamień Nożyce) is a project aimed at promoting young Polish designers and artists gathered around the idea of ​​crea… Read More
    Paper Scissors Stone (Papier Kamień Nożyce) is a project aimed at promoting young Polish designers and artists gathered around the idea of ​​creating beautiful objects. Read Less
    Published:
Kochamy papier, kamień, nożyce. A także drewno, ceramikę, plastik, metal, tkaninę… A przede wszystkim kochamy przedmioty projektowane i tworzone z pasją. Papier Kamień Nożyce to projekt mający na celu promowanie polskich młodych twórców, artystów i projektantów skupionych wokół idei kreowania pięknych przedmiotów. W ramach projektu zorganizowaliśmy do tej pory 2 edycje Krakowskich Targów Dobrego Wnętrza, które odbyły się 17 maja 2014 oraz 18 listopada 2014 w Krakowie. W czasie targów zaprezentowaliśmy meble, oświetlenie, dekoracje, tekstylia – przedmioty ciekawie zaprojektowane przez małe studia projektowe i pojedynczych wytwórców. Identyfikacja wizualna opiera się na prostych kształtach geometrycznych – kółko, kwadrat i krzyżyk odpowiadają kamieniowi, papierowi i nożycom. Część materiałów została wydrukowana offsetowo (odcień żółtego lub zielonego + czarny), na części wykorzystałam pieczątkę z logo. Elementem promocji na stronie internetowej i facebooku były kolaże / tablice inspiracji prezentujące elementy wyposażenia wnętrz. Strona internetowa projektu ma strukturę prostego portfolio.
 
We love paper, rock, scissors. As well as wood, ceramics, plastic, metal, fabric … First of all, we love the items designed and created with passion. Paper Scissors Stone is a project aimed at promoting young Polish designers and artists gathered around the idea of ​​creating beautiful objects. As part of project we have organized 2 editions of design fair, which took place May 17, 2014  and November 18, 2014 in Krakow, Poland. During the fair we presented the furniture, lighting, decor, textiles – items interestingly designed by small design studios and individual producers. Visual identification is based on simple geometric shapes – circle, square and cross, which correspond to the stone, paper and scissors. Some of the printed matter was printed offset (yellow/green and black). Also I used a stamp with the logo on some stuff. Website has a simple portfolio look. Important part of promotional activity were collages / mood boards presented to our fans.
 
Nina Gregier
Monika Grula
Mirka Kucia-Tyczyńska