Add to Collection
About

About

Paper Scissors Stone (Papier Kamień Nożyce) is a project aimed at promoting young Polish designers and artists gathered around the idea of ​​crea… Read More
Paper Scissors Stone (Papier Kamień Nożyce) is a project aimed at promoting young Polish designers and artists gathered around the idea of ​​creating beautiful objects. Read Less
Published:
Kochamy papier, kamień, nożyce. A także drewno, ceramikę, plastik, metal, tkaninę... A przede wszystkim kochamy przedmioty projektowane i tworzone z pasją.

Papier Kamień Nożyce  to projekt mający na celu promowanie polskich młodych twórców, artystów i projektantów skupionych wokół idei kreowania pięknych przedmiotów. W ramach projektu zorganizowaliśmy Krakowskie Targi Dobrego Wnętrza, które odbyły się 17 maja 2014 w Krakowie. W czasie targów zaprezentowaliśmy meble, oświetlenie, dekoracje, tekstylia -  przedmioty ciekawie zaprojektowane przez małe studia projektowe i pojedynczych wytwórców.

Identyfikacja wizualna opiera się na prostych kształtach geometrycznych - kółko, kwadrat i krzyżyk odpowiadają kamieniowi, papierowi i nożycom. Część materiałów została wydrukowana offsetowo (różne odcienie żółtego + czarny), na części wykorzystałam pieczątkę z logo. Elementem promocji na stronie internetowej i facebooku były kolaże / tablice inspiracji prezentujące elementy wyposażenia wnętrz. Strona internetowa projektu ma strukturę prostego portfolio.
 
 
 
We love paper, rock, scissors.  As well as wood, ceramics, plastic, metal, fabric ... First of all, we love the items designed and created with passion.
 
Paper Scissors Stone is a project aimed at promoting young Polish designers and artists gathered around the idea of ​​creating beautiful objects. As part of project we have organized design fair, which took place May 17, 2014 in Krakow, Poland. During the fair we presented the furniture, lighting, decor, textiles - items interestingly designed by small design studios and individual producers.
 
Visual identification is based on simple geometric shapes - circle, square and cross, which correspond to the stone, paper and scissors. Some of the printed matter was printed offset (different shades of yellow and black). Also I used a stamp with the logo on some stuff. Website has a simple portfolio look. Important part of promotional activity were collages / mood boards presented to our fans.
 
 
Nina Gregier
Monika Grula
Mirka Kucia-Tyczyńska

www.papierkamiennozyce.com.pl