Dansk Boligforsikring's profile

Hver tiende boligejer kan blive økonomisk presset

Hver tiende boligejer kan blive økonomisk presset i år
Hver tiende boligejer med realkreditlån kan blive økonomisk presset i løbet af 2023. Det er især de stigende renter, som kommer til at presse økonomien for flere husholdninger, mener Nationalbanken. 

121.000 boligejere
Udover stigende renter kan også dyrere dagligvare gøre det sværere for boligejere at få deres økonomi til at gå op. Det bliver ifølge Nationalbankens halvårlige analyse om finansiel stabilitet sværere for 121.000 husstande at betale for regningerne og samtidig afdrage på boliglånet. Sammenlignet med sidste år er der 36.000 flere husstande. Det kan især blive svært for de boligejere, som ikke har en opsparing, de kan trække på. 

Det er især boligejere, der har et realkreditlån med variabel rente, og som samtidig har adresse i et område med lav friværdi, der rammes. For de boligejere, som har et stort boliglån med variabel rente, kan budgettet blive påvirket meget, hvis renten stiger. 

Rentestigninger og inflation
Renterne på både fastforrentede og variabelt forrentede realkreditlån er steget med 3,5 procentpoint siden begyndelsen af 2021. Renterne begyndte at stige i 2021, fordi den amerikanske og europæiske centralbank hævede renterne for at bekæmpe inflationen. Kerneinflationen har ligget på omkring 6 procent, hvorfor det også kan mærkes af den enkelte husstand. For den gennemsnitlige husstand er det blevet 3.500 kr. dyrere om måneden som følge af rentestigninger og stigende priser.

Boliggælden i Danmark
Men selvom et stigende antal af boligejere vil få svært ved at afdrage på deres gæld, mener Nationalbanken ikke, at det kommer til at få en større betydning for danske banker og realkreditinstitutter, eftersom de 121.000 boligejeres lån blot svarer til lidt under 3 procent af den samlede boliggæld i Danmark.

Læs flere nyheder her
Hver tiende boligejer kan blive økonomisk presset
Published:

Hver tiende boligejer kan blive økonomisk presset

Published:

Creative Fields