• Add to Collection
  • About

    About

    SpareBank 1 Gruppen besluttet i 2006 å fornye sin merkevare. Mission ble valgt som designbyrå, og et omfattende arbeid for å definere hvordan den… Read More
    SpareBank 1 Gruppen besluttet i 2006 å fornye sin merkevare. Mission ble valgt som designbyrå, og et omfattende arbeid for å definere hvordan denne fornyelsen skulle komme til uttrykk ble startet. Målsettingen var å få på plass en visuell identitet som bedre kunne bidra til å nå fremtidige utfordringer og målsettinger. - Et viktig premiss for arbeidet var å sikre evolusjon, ikke revolusjon. SpareBank 1 har siden lanseringen i 1996 blitt én av Norges sterkeste merkevarer, noe det var viktig å respektere. Samtidig så banken en rekke fremtidige utfordringer som den eksisterende identiteten ikke ville kunne løse. Derfor ble det bl.a. utviklet et nytt symbol, som i sterkere grad skulle kunne fungere i nye medier. En rikere fargepalettble utviklet, for bedre å kunne kommunisere mangfoldet og produktbredden. Alt av salgsmateriell, selskapsmateriell, skilter, osv. er også endret. Summen av alle elementene skal bidra til at SpareBank 1 oppleves å ha det sterke kundefokuset som banken er kjent for. - Fredag 4. og lørdag 5. april 2008 gjennomførte alle bankene i SpareBank 1 alliansen arrangementer der den nye visuelle identiteten ble presentert og gjennomgått. Flere tusen ansatte deltok på disse arrangementene, det være seg i Tromsø, Moss, Hamar, Oslo, osv. Samme helg ble skilter på samtlige av bankens mer enn 300 filialer skiftet. Read Less
    Published:
The SpareBank 1 Group decided in 2006 to renew their brand. Mission was hired as main partner on the design process, and the work on defining the end results and objectives commenced. The key was to achieve an identity that better would help the bank solve their future challenges, and thus reach their goals.

An important factor was to ensure evolution, not revolution. SpareBank 1 was originally launched in 1996, and has since then managed to become the second largest financial institution in Norway. Therefore the new identity had to build on the successfull elements of the previous identity, still managing to bring SpareBank 1 forward as an important financial brand for the future. New logo-symbol, a richer colour pallette, revised tone-of-voice, etc. has all been elements of the extensive work.