SENSES | Magazine
Editorial
InDesign

| eng |

SENSES ART MAGAZINE issue (01) - Oki Sato và sự sáng tạo của NENDO will bring you new and multi-dimensional view of art. We want to spread the message "Anything around can be art" to the readers. Sometimes, we still mistakenly think that art is singing, drawing, movies… Therefore, SENSES will prove to you that art exists in many forms and can be felt through five main themes that represents the five SENSES. 

SIGHT  |  The way we view things
SCENT  |  The smell of beauty
SOUND  |  Art of noise
TASTE  |  Eat with your heart
TOUCH  |  How we interact and feel

Wishing readers an impressive and unforgettable experience with the first issue of SENSES.| vie |

SENSES ART MAGAZINE issue (01) - Oki Sato và sự sáng tạo của NENDO sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều và đầy mới mẻ từ nghệ thuật. Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp đến các bạn độc giả rằng "Mọi thứ xung quanh ta đều là nghệ thuật". Đôi khi chúng ta thường cho rằng nghệ thuật chỉ tồn tại dưới những hình thưc như ca hát, hội họa, điện ảnh, ... Tuy nhiên, tạp chí SENSE sẽ gợi cho các bạn nhớ đến nghệ thuật có thể cảm nhận theo những cách riêng từ chính năm giác quan của mình (SENSES). 

SIGHT  |  SCENT  |  SOUND  |  TASTE  |  TOUCH 

Chúc các bạn đọc sẽ có những trải nghiệm ấn tượng và độc đáo qua số đầu tiên của tạp chí SENSES.
University Project 

Natural 90 GSM
110 pages | 210 x 275 mm
Designed and printed in Viet Nam


sight.scent.
sound.
taste.touch.


others.Image Credit

unsplash | pinterest | adsoftheworld | internet
This is the university project and non-commercial purpose.Credits

COVER  Minh Hoàng

TABLE OF CONTENTS  Bích Ngọc

  OPEN PAGE | OTHERS  Lê Vy

ADVERTISE  |  NEWS   Tài Phúc

_______


SIGHT  Bích Ngọc

SCENT  Tài Phúc

SOUND   Minh Hoàng

TASTE  Lê Vy

TOUCH  Minh Hoàng, Bích Ngọc, Lê Vy
SPECIAL THANKS TO
Mr. Bryan Ly 


| Thank you for viewing |​​​​​​​​​​​​​​
SENSES | Magazine
Published: