OWL - MUP / My Unique Potential
OWL - CHIM CÚ
MUP - My Unique Potential
 
Đây là bản vẽ bằng bút mực mà tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential, trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những con cú.
(Bản quyền tác phẩm thuộc về PQH - Pham Quang Hai & MUP - My Unique Potential.)
--------
This is a drawing with a pen I draw the MUP - My Unique Potential, in the collection inspired by the owls. 
(Copyright belongs to PQH - Pham Quang Hai & MUP - My Unique Potential.)
 
Thank you for viewing!
OWL - MUP / My Unique Potential
16
203
0
Published:

OWL - MUP / My Unique Potential

Đây là bản vẽ tay bằng bút sắt mà tôi vẽ cho MUP - My Unique Potential, trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những con cú. (Bản quyền tác phẩm thuộc Read More
16
203
0
Published:

Creative Fields