• Add to Collection
  • About

    About

    "À L'ocean/ Từ Đại Dương" 2 x 20 (open) Miniature books using cheese-cloth, found seashell, hand-made pastel paper from India, ink and markers dr… Read More
    "À L'ocean/ Từ Đại Dương" 2 x 20 (open) Miniature books using cheese-cloth, found seashell, hand-made pastel paper from India, ink and markers drawings./ Sách khổ mini sử dụng vải mỏng có tính lưới, vỏ sò, giấy thủ công nhập khẩu từ Ấn Độ, tranh vẽ từ bút mực và bút dạ. ... http://www.kennynguyenart.com/ Read Less
    Published:
"À L'ocean/ Từ Đại Dương"
2 x 20 (open)
Miniature books using cheese-cloth, found seashell, hand-made pastel paper from India, ink and markers drawings./ 
Sách khổ mini sử dụng vải mỏng có tính lưới, vỏ sò, giấy thủ công nhập khẩu từ Ấn Độ, tranh vẽ từ bút mực và bút dạ. 

...
http://www.kennynguyenart.com/