• Add to Collection
  • About

    About

    PIRÉZMŰHELYRŐL - www.pirezmuhely.hu - A pirézek a Duna pesti és budai oldalán élnek, anyanyelvük a piréz. A pirézek látogatók vagy helyiek, beván… Read More
    PIRÉZMŰHELYRŐL - www.pirezmuhely.hu - A pirézek a Duna pesti és budai oldalán élnek, anyanyelvük a piréz. A pirézek látogatók vagy helyiek, bevándorlók vagy őslakosok, harmadik vagy negyedik országbeliek. A pirézek fehérek, feketék, sárgák vagy rózsaszínek, mandula- vagy vágott szeműek, tömzsik és nyurgák, kerek- vagy szögletes arcúak. A pirézek végtelenül tehetséges, kíváncsi, sokoldalú és jó kedélyű nép. A Piréz Gyerekműhely játékos foglalkozásaira várunk minden, 3-12 éves korú gyereket függetlenül attól, hogy honnan jött és milyen nyelven beszél, az órákat ugyanis gyereknyelven tartjuk. A Piréz Gyerekműhely Gasztro Junior, Capoeira és Capoeira Duo, Művészműhely, Brazil foci, Afro Stúdió és Indonéz Tánc című kurzusain azok is érteni fogják egymást, akiknek egyetlen szavuk sem egyezik. A Piréz Gyerekműhely a magyar és migráns gyerekek integrációjára létrehozott, játékos foglalkozásokra épülő gyerekközpont. (A pirézek a Tárki közvélemény-kutató cég által kitalált fiktív etnikum, akiket a magyar megkérdezettek többsége kiutasítana az országból. A piréz szó így a magyarok idegenellenességének szinonimája.) A Piréz Gyerekműhely a gyerekeknek szóló integrációs és szociális programokban jártas Senzala Egyesület projektje, amelyet azért hoztunk létre, mert a többségi társadalomhoz tartozó és a migráns gyerekek között alig van kapcsolatteremtési alkalom, az integráció lehetősége márpedig az ő kezükben van: a toleranciát gyermekkorban kell elsajátítani. A Piréz Gyerekműhely célja a különböző kultúrájú gyerekek összehozása, nyitottá tétele és közösségben való gondolkodásuk elősegítése az értékes együtt töltött időn keresztül. PIRÉZ GROUP - www.pirezmuhely.hu - The Piréz live on the Pest and Buda side of the Danube, their mother tongue is Piréz. They are either locals or visitors, migrants or aboriginals, newcomers from countries of the Third and Fourth World, they are black, white, yellow or pink, some have almond shaped eyes, others have wide eyes, some are stumpy, some are tall, some have round shaped faces and others have it square shaped. The Piréz are infinitely talented, curious, all-round, high-spirited people. The Piréz Youth Workshop invites all children between the age of 3-12 regardless of their ethnical background or language, to take part in fun workhops. No language skills are required since the sessions are held exclusively in Piréz. It is our guarentee that partitioners of the Piréz Youth Workshop’s Gastro Junior, Capoeira and Capoeira Duo, Art Studio, Brazilian Football, Afro Studio and Indonesian Dance sessions will find a common language, regardless of their native tongue. The Piréz Youth Workshop is a youth center established for the integration of local Hungarian and migrant children. The workshop runs on the principle of playful teaching. (The ’Piréz’ are in fact a fictional ethnic race, invented by pollster company Tárki. Since most Hungarians would like to have the Piréz expelled from the country, according to the people questioned, the word ’Piréz’ has become a symbol to raise awareness about xenophobia among Hungarians.) The Piréz Youth Workshop is a project launched by the Senzala Association in order to overcome the communicational brink lying between migrant and local children. The hope for total race integration lies their hands, therefore, tolerance and mutual are respect are vital to be encountered even at an early age. It is the solid goal of all Piréz Youth Workshop sessions to help children meet and get to know other children from different ethnic backgrounds. Through the valuable time spent together, it is also our aim to build a proactive, open-minded and tolerant community. Read Less
    Published: