🚨 ÚLTIMA HORA 🚨
El món de l'art està emocionat per la recent descoberta d'unes acuareles inèdites del pintor català Marià Fortuny! Les obres, que es creu que van ser realitzades durant la seva estada al Marroc durant la Guerra del Rif el 1860, ofereixen una visió única de la vida al país durant aquell període.
Fortuny és conegut per la seva habilitat per capturar la llum i el moviment en les seves pintures, i aquestes acuareles no són una excepció. La seva paleta de colors retrata amb gran detall l'arquitectura i la gent del Marroc.
Aquest emocionant descobriment de les obres de Fortuny ha deixat els experts en art emocionats per estudiar-les i aprendre més sobre la tècnica i la visió artística del pintor català.
Estigueu atents per obtenir més informació sobre aquesta descoberta i la seva importància en el món de l'art! #MariàFortuny #Art #Marroc #Història

-----

🚨 BREAKING NEWS 🚨
The art world is excited about the recent discovery of unpublished watercolors by Catalan painter Marià Fortuny! The works, believed to have been made during his stay in Morocco during the Rif War in 1860, offer a unique vision of life in the country during that period.
Fortuny is known for his ability to capture light and movement in his paintings, and these watercolors are no exception. His color palette depicts the architecture and people of Morocco in great detail.
This exciting discovery of Fortuny's works has left art experts eager to study them and learn more about the technique and artistic vision of the Catalan painter.
Stay tuned for more information about this discovery and its importance in the art world! #MariàFortuny #Art #Morocco #History
Chouawara Tannery
Taourirt Kasbah
Al-Attarine Madrasa
Essaouira port
Ait Ben Haddou ksar
Chefchaouen
Erg Chebb
Marià Fortuny
Published: