Lucia Pham's profile
Story of Year of the Cat
Motion Graphics
Story of Year of the Cat
***
Chapter 1. Mèo mù vớ cá rán
Chapter 2. Giấu như mèo giấu cứt 
Chapter 3. Như mèo thấy mỡ
Chapter 4. Mèo mả gà đồng 
Chapter 5. Chó chê mèo lắm lông

Extra Story. 
Con mèo trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo

Styleframes
***
Story of Year of the Cat
494
4.3k
20
Published:

Story of Year of the Cat

494
4.3k
20
Published: