"Animal Culture" is an artistic image series that aims to promote the habit of reading through impactful and impossible images. These images depict animals in unusual situations and environments, such as a tiger in a library or a reading goat.

The goal of this series is to captivate the attention of viewers and, through the images, encourage them to read. The animals are used as a metaphor for the stories and adventures that can be found in a book. Thus, the series aims to show people how stories can be fun and exciting, and in turn, encourage them to read more.

-------------
"Cultura animal" és una sèrie d'imatges artístiques que busca fomentar l'hàbit de la lectura mitjançant imatges impactants i impossibles. Aquestes imatges mostren animals en situacions i entorns inusuals, com un tigre en una biblioteca o una cabra lectora.

L'objectiu d'aquesta sèrie és captivar l'atenció dels espectadors i, a través de les imatges, incentivar-los a llegir. Els animals són utilitzats com a metàfora per a les històries i les aventures que es poden trobar en un llibre. Així, la sèrie pretén que les persones vegin com les històries poden ser divertides i emocionants, i així, els animi a llegir més.
"ANIMAL CULTURE"
Published:

"ANIMAL CULTURE"

Published:

Creative Fields